Harjoittelijoita/opinnäytetyön tekijöitä kylän matkailumaiseman ja rakenteiden suunnitteluun

Pelkosenniemen kunta – Pelkosenniemi, Kairala

Nyt sinulla on loistava mahdollisuus vahvistaa osaamistasi ja viettää kesä Lapin sydämessä. Hae harjoitteluun Pelkosenniemelle!

Kairalan kylä sijaitsee Pelkosenniemen pohjoispuolella ja sijoittuu nauhamaisesti Kitisen joen molemmille puolille. Kylä on kasvanut maatalouden ympärille, josta kertovat vielä nykyäänkin laajat peltoaukeat. Kylän läpi virtaa Kitisen joki ja kylää ympäröivät laajat luonnontilaiset aapa-, letto- ja keidassuot. Luiron suot luokitellaan kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen joukkoon ja kansainvälisesti merkittäviksi lintualueiksi.  Kairalassa asuu noin 80 asukasta. Naapurikylä on 7 kilometrin päässä Luirojoen varrella laajojen suoalueiden keskellä sijaitsee Luiron kylä, jossa asukkaita on noin 35. Kairalan kyläseura ry on viime vuodet keskittynyt kylämaiseman hoitoon -ja ylläpitoon. Yhdistyksellä on hoidettavana useita lammaslaitumia. Kylän miljöö on hyvin hoidettu ja Luiro- Kairala alue muodostaa yhden Suomen kuudesta valtakunnallisesti arvokkaasta maisemanhoitoalueesta.

Haemme harjoittelijoita/opinnäytetyön tekijöitä kylän matkailumaiseman ja rakenteiden suunnitteluun. Tehtävä on osa Kokeilevaa kylämatkailua yhteistyöllä -hanketta, jossa tavoitteena on osallistaen pohtia kylän mahdollisuuksia kylämatkailussa ja laatia toimintamalli sekä suunnitelmia tukemaan asian kehittymistä. Harjoittelijoiden työhön kuuluu laatia kylälle ns. infrasuunnitelma, jotta kylä olisi vastaanottavainen sekä uusia asukkaita että matkailijoita kohtaan ja herättäisi positiivisen elämyksen kylässä kävijöille sekä tukisi kylämatkailua. Tehtävänäsi on suunnitella, kuinka kylän yleisilmettä voidaan parantaa konkreettisilla rakenteilla esim. valaistus, yhteneväiset postilaatikkotelineet, tervetulokyltit, maisemataide tms. kylän imagoon soveltuvat rakenteet. Lisäksi tehtävään kuuluu suunnitella maisemapolku tukemaan kylämatkailua ja miettiä myös muita rakenteita, jotka voisivat lisätä viihtyvyyttä.

Tehtävässä on hyötyä, jos sinulla on osaamista ja kokemusta karttaohjelmista, tai jos omaat kokemusta projektityöstä tai osallistavasta suunnittelusta sekä yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa. Sinulta odotetaan itsenäistä ja tavoitteellista työskentelyotetta sekä hyviä sosiaalisia taitoja ja visuaalisuutta. Tehtävä soveltuu esimerkiksi maisema-arkkitehdeille, ympäristösuunnittelijoille, maankäyttöinsinööriksi opiskeleville.

Harjoittelun kesto on 5.6.2017- 31.7.2017 tai pidempi, mikäli se toteutetaan opinnäytetyönä.  Työ on osa-aikatyötä (noin yhden kuukauden työpanos). Työpaikka sijaitsee Pelkosenniemellä. Työ on mahdollista sopimuksen mukaan toteuttaa osittain myös etänä opiskelupaikkakunnalla. Kairalassa harjoittelijoiden toivotaan olevan läsnä vähintään 2 viikkoa. Palkkio on 600€/hlö, tai jos toteutuksesta vastaa vain yksi henkilö, on palkka 1 100€. Majoituksen järjestämisessä avustetaan.

Lisätiedot: Elinkeinokoordinaattori Mika Tenhunen, mika.tenhunen@pelkosenniemi.fi tai kylävastaava Annika Kostamo, annika.kostamo@gmail.com.

Jätä hakemuksesi ja CV (ei todistusjäljennöksiä) 20.5.2017 klo 16:15 mennessä sähköpostitse: mika.tenhunen@pelkosenniemi.fi. Viestin otsikko: Kylämaiseman suunnittelu.