Opiskelija avuksi Leader-hankkeen valmisteluun

Siika-Kämän kyläyhdistys ry – Rovaniemi, Siika-Kämä

Hei, opiskelija! Haluaisitko tutustua hankesuunnitteluprosessiin auttamalla kyläyhdistystä investointihankkeen suunnitelman kokoamisessa?

Siika-Kämä sijaitsee parikymmentä kilometriä itään Saari-Kämän kylästä, ja siellä on noin 40 asukasta. Siika-Kämän kyläyhdistys ry edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta sekä kylän elinkelpoisuutta. Kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyys, harrastus- ja kulttuuritoiminta sekä palveluiden säilyminen ja saatavuus alueella on kyläyhdistyksen toiminnassa keskeistä. Yhdistys toteuttaa muun muassa asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä.

Haemme opiskelijaa avuksi investointihankkeen suunnitteluun. Tehtävänäsi on avustaa hankesuunnitelman kirjoittamisessa sekä asiakirjojen skannauksessa ja liitteiden hankinnassa. Tehtävässä on hyötyä, jos sinulla on osaamista ja kokemusta hankesuunnitteluprosessista tai osallistavasta suunnittelusta sekä yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa. Sinulta odotetaan itsenäistä työskentelyotetta sekä hyviä sosiaalisia taitoja.

Työ on keikkaluontoista (noin kahden viikon työpanos). Työpaikka sijaitsee Rovaniemellä.  Työ edellyttää mahdollisuutta auton käyttöön ja asiointiin Siika-Kämässä. Palkkio työstä on 500€.

Haku ja lisätiedot: Kyläyhdistyksen vapapuheenjohtaja Miika From, puh. 040 848 3038 tai miika.from[at]gmail.com