Lapin neljän Leader-ryhmän yhteishankkeessa halutaan avata Lapin mahdollisuudet työelämään siirtyville opiskelijoille ja vahvistaa positiivista Lappi-kuvaa nuorten silmissä.

– Lappi on työympäristönä monimuotoisempi kuin usein ajatellaan. Esimerkiksi monet lappilaiset yritykset suuntaavat katseensa kansainvälisille markkinoille tai vastaavat ulkomaalaisten matkailijoiden palvelutarpeisiin. Ne luovat lappilaisille opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella tai tehdä opinnäytetyötä kansainvälisessä ympäristössä, #proLappi-hankkeen projektipäällikkö Hilma Heikkinen kuvailee.

Maakunnassa on kehittämistehtäviä muillekin kuin matkailualan ammattilaisille. Kunnissa työvoiman saatavuusongelmat kasvavat lähivuosina terveydenhoidossa ja sosiaalipalveluissa sekä muita maakuntia enemmän myös opetustoimen tehtävissä.

– Muutos tarjoaa hedelmällisen lähtökohdan opiskelijoiden kehittämistyölle. Kuntien lisäksi lappilaiset järjestöt ovat aktiivisia kehittämishankkeiden toteuttajia.

Heikkisen mukaan opiskelijat voivat avata uusia näkymiä toiminnan kehittämiseen, koska heillä on tuorein ammattialan tieto ja ulkopuolinen näkökulma toimintaan. Harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja ei Lapissa kuitenkaan aina osata tai haluta tarjota.

– Lappilaisilla työnantajilla ei aina ole edes tietoa, millaista osaamista Lapin oppilaitoksista löytyy. Ongelma voi piillä myös asenteissa. Itsetietoiset yrittäjät saattavat kokea opiskelijaharjoittelijan niin, että “muna tulee opettamaan kanaa”, kuten eräs lappilainen yrittäjä asian ilmaisi. Opiskelijan tulisikin pystyä markkinoimaan omaa osaamistaan työnantajan tarpeet huomioiden. Esimerkiksi some-osaamisen tai tuotekehityksen sparrauksessa opiskelijoiden tiedoista ja taidoista voisi olla yrittäjälle todellista hyötyä.

Esteenä harjoittelijan palkkaamiselle voidaan pitää myös yrityksen pientä kokoa.

– Jos pienyrittäjä ei näe yrityksessään kasvumahdollisuuksia, niin opiskelijan palkkaamiselle ei usein koeta olevan tarvetta. Kyse voi olla myös resurssipulasta. Ei ole aikaa harjoittelijan ohjaamiseen tai ylipäätään rekryprosessin läpiviemiseen, sopivan osaajan etsimiseen ja löytämiseen.

Heikkinen on huomannut lisäksi, ettei lappilaisten oppilaitosten verkkosivuja ole suunniteltu työnantajia tai toimeksiantajia ajatellen.

– Työelämä- ja rekrypalvelut työnantajille ovat heikot, tietoa on vaikea löytää ja apua hankala saada. Joskus opiskelijaharjoittelijan palkkaaminen voi tyssätä pelkästään siihen, että yrittäjä ei tiedä, minkä alan opiskelija oman yrityksen kehittämistarpeeseen olisi sopivin.

#proLappi-hankkeessa halutaan kokeilla uusia keinoja edistää työnantajien ja oppilaitosten yhteistyötä

#proLappi-hankkeessa halutaan kannustaa yrittäjiä ja yhteisöjä ottamaan harjoittelijan tai tekemään opinnäytetyön toimeksiantoja. Tavoitteena on yhdistää lappilaisten yrittäjien ja yhteisöjen tarjoamat työmahdollisuudet ja oppilaitosten osaajat.

– Hankkeen alkuvaiheessa on pyritty löytämään kiinnostavia työmahdollisuuksia opiskelijoille tarjottavaksi sekä helpottamaan opiskelijayhteistyön käynnistämistä.

Leader-ryhmien henkilöstö on ollut avainasemassa työmahdollisuuksien etsinnässä. Tähän mennessä erilaisia harjoittelumahdollisuuksia on löytynyt muun muassa kehittämishankkeiden parista sekä tapahtumien järjestämisestä.

– Myös yrittäjiltä on tullut yhteydenottoja kehittämistehtävistä, joihin toivotaan uutta ajattelua ja kehittämisnäkökulmaa. Yhteyttä minuun tai Leader-henkilöstöön voi ottaa, vaikka ajatus olisi vasta idean asteella. Yhdessä ideaa purkamalla ja keskustelemalla muotoutuu lopulta suunnitelma, jolla yhteistyö oppilaitoksiin ja opiskelijoihin saadaan alkuun.

Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen painottuu hankkeen alkuvaiheessa Lapin korkeakoulujen sekä korkeakouluopiskelijoiden suuntaan. Rekryilmoitukset julkaistaan proLappi.fi-verkkosivustolla ja lisäksi tieto välitetään korkeakoulujen omiin rekrykanaviin. Rekrytointiviestinnän kanavana käytetään myös Twitter-tiliä @proLappi.

Hanke työllistää ensi kesänä projektipäällikön lisäksi myös kaksi opiskelijaharjoittelijaa, jotka tulevat suunnittelemaan ja organisoimaan 9.–11.11.2016 järjestettävää Innovaatioleiriä. Leirin kokoavana teemana on tänä vuonna yrittäjyys Lapissa. Leirin sisältöä ideoidaan eri puolilta maakuntaa yhteen kokoontuvien yritysneuvojien, yrittäjien, opiskelijoiden sekä Leader-henkilöstön voimin 8.6. järjestettävässä Innovaatiopajassa. Innovaatiopajan toteutuksesta vastaa Lapin ammattikorkeakoulun fasilitaattori.

Elinvoimaiset työelämäyhteydet Lappiin

#proLappi on Lapin neljän Leader-ryhmän yhteishanke, jonka tavoitteena on yhdistää lappilaisten yrittäjien ja yhteisöjen tarjoamat työmahdollisuudet ja oppilaitosten osaajat.

Hankkeen aikana

  • kehitetään väylä opiskelijoiden sekä maaseudun pienyritysten ja yhteisöjen välille harjoittelupaikkojen ja yleensä työelämäkontaktien saamiseksi.
  • kokeillaan toimintaa, jonka tavoitteena on kasvattaa positiivista kuvaa opiskelijoista yrittäjille ja muille työelämän tahoille sekä madaltaa kynnystä opiskelijayhteistyöhön.
  • toteutetaan Innovaatioleiri ja Maaseudun Yrittäjätarinat -tapahtuma.
  • muodostetaan Leader-aluekohtaisia pilotointiryhmiä, joiden tarkoituksena on innostaa nuoria yrittäjyyteen ja työelämän mahdollisuuksiin kotiseudulla.

Hanke on saanut rahoituksen Lapin ELY-keskukselta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 300 000 €. #proLappi-hanke on jatkoa vuosina 2012–2013 toteutetulle Leader-alueiden väliselle Paikallisen kehittämisen vahvistaminen -hankkeelle. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun saakka.

Lisätietoja: projektipäällikkö Hilma Heikkinen, 040 158 3835, etunimi.sukunimi@pll.fi, www.prolappi.fi, Twitter: @proLappi